Hướng dẫn mua hàng

Lưu ý: khóa học sau khi mua sẽ nhận Link qua Email của bạn nên nhớ điền chính xác Email của bạn nhé, và không cần đăng kí/ Đăng nhập Tài khoản để mua đâu nhé

Bước 1: Chọn khóa học cần mua và chọn THÊM VÀO GIỎ

Bước 2: Chọn Xem Giỏ Hàng hoặc ấn Thanh Toán Ngay

Bước 3: Chọn Tiến Hành Thanh Toán

Bước 4: Điền đầy đủ thông tin, chọn phương thức thanh toán và ấn Đặt Hàng

Bước 5: Thanh Toán và nhớ Điền Nội dung chuyển khoản nhé